duri dalam daging

Maksud: Sesuatu yang amat tidak menyenangkan.

Contoh ayat: Kehadiran anak saudaranya yang pemarah itu bagai duri dalam daging dalam keluarga Puan Hamidah.

berkongsi