gajah lalu dibeli, kosa tidak terbeli

Maksud: Pekerjaan besar dapat dibuat, tetapi pekerjaan kecil untuk menjayakan pekerjaan besar itu tidak terbuat

berkongsi