gila bayang

Maksud: Cinta kepada seseorang yang tidak tahu dia dicintai.

Contoh ayat: "Beritahulah perasaan kamu kepadanya supaya kamu tidak dikatakan gila bayang," nasihat Zakir kepada Daud.

berkongsi