hamba hukum

Maksud: Orang yang bertugas untuk menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang, polis.

berkongsi