harum menghilangkan bau

Maksud: Keburukan tidak kelihatan kerana tertutup oleh perbuatan atau nama baik

berkongsi