hendak menggaruk tidak berkuku

Maksud: Ingin melakukan sesuatu tetapi tidak mempunyai alatnya