hendak panjang terlalu parah

Maksud: Hendak meninggikan diri sangat, akhirnya jatuh