hisap darah

Maksud: Memeras keuntungan yang terlalu banyak.

Contoh ayat: Penjual itu menghisap darah pelanggan-pelanggannya.

berkongsi