hukum negara

Maksud: Hukum mengenai aturan-aturan negara dan rakyat

berkongsi