hutang samir belum langsai, hutang kajang tumbuh pula

Maksud: Hutang dahulu belum dibayar, sekarang berhutang pula

berkongsi