ikat boleh diubah, takuk bagaimana mengubahnya

Maksud: Payah hendak mengubah tabiat orang

berkongsi