ikut hukum memiat daging, sakit di awak sakitlah di orang

Maksud: Hendaklah berlaku adil apabila menjalankan sesuatu perintah

berkongsi