pukat terlabuh ikan tak dapat

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia

berkongsi