kata putus

Maksud: Ketentuan yang terakhir.

Contoh ayat: Mesyuarat yang diadakan gagal mencapai kata putus kerana ahli-ahlinya bertelagah.

berkongsi