ingat yang di atas, yang di bawah akan menimpa

Maksud: Orang yang berkuasa hendaklah berhati-hati menjalankan kewajipannya (jangan sampai orang yang di bawahnya disusahkan atau menentangnya)

berkongsi