itik dimandikan takkan basah

Maksud: Orang yang degil tidak akan menerima nasihat atau ajaran

berkongsi