jadi teluk olakan air

Maksud: Perdebatan yang hanya berkisar pada satu masalah

berkongsi