jadi teluk ulakan air

Maksud: Perundingan atau perdebatan yang berputar-putar di satu topik saja

berkongsi