jaguh kampung

Maksud: Juara atau orang yang handal di tempat atau di negara sendiri sahaja.

Contoh ayat: Kebanyakan atlet kita jaguh kampung.

berkongsi