jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak

Maksud: Kalau merantau di negeri orang hendaklah bersopan santun

berkongsi