karam tidak berair

Maksud: Mendapat kecelakaan dengan tidak tentu sebab-sebabnya

berkongsi