jalan mati

Maksud: Jalan yang tidak ada jalan keluar; jalan yang tidak digunakan lagi

berkongsi