jika tidak dipecah ruyung di mana boleh mendapat sagu

Maksud: Tidak akan tercapai cita-cita dengan tidak berusaha kuat

berkongsi