jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh mendapat sagunya

Maksud: Cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai.

berkongsi