jikalau air racun, rembesnya pun racun juga

Maksud: Jika asal sesuatu itu buruk, nescaya keturunannya pun buruk juga

berkongsi