jikalau tiada dapat dibaiki, jangan dipecahkan

Maksud: Janganlah kita kusutkan pekerjaan yang tidak dapat kita selesaikan

berkongsi