kalah membeli,menang memakai

Maksud: Sungguhpun mahal tetapi baik mutunya (tahan lama dan lain-lain)

berkongsi