kalau bangkai galikan kuburnya, kalau hidup sediakan buaiannya

Maksud: Tunggu dahulu dengan tenang apa yang akan terjadi, kemudian barulah dibuat pertimbangan

berkongsi