kalau secupak tidak boleh jadi segantang

Maksud: Sesuatu yang sudah ditentukan, tidak boleh diubah lagi

berkongsi