kancah peperangan

Maksud: Medan peperangan

berkongsi