kancah penderitaan

Maksud: Tempat yang menderitakan

berkongsi