kancil juga lupakan jerat

Maksud: Orang mudah melupakan bahaya tetapi bahaya tetap mengancam

berkongsi