karam di darat

Maksud: Mendapat bencana di tempat sendiri (di tempat yang tidak sepatutnya)

berkongsi