kata hati

Maksud: Kata yang terbit dalam batin.

berkongsi