kata seorang dibulati, kata bersama diperiakan

Maksud: Hal seseorang boleh diputuskan dengan orang itu sendiri tetapi perkara bersama hendaklah dirundingkan

berkongsi