ke mana tumpah hujan dari bumbung, kalau tidak ke cucuran atap

Maksud: Anak itu menurut sifat atau teladan orang tuanya (sesuatu itu menurut asalnya)

berkongsi