ke mana kelok lilin, ke sana kelok loyang

Maksud: Perihal orang yang hanya menurut fikiran orang yang di atasnya sahaja

berkongsi