kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak

Maksud: Kebiasaan semasa kecil menjadi tabiat yang sukar diubah apabila telah dewasa

berkongsi