kelam disigi, lekung ditinjau

Maksud: Sesuatu yang kurang jelas hendaklah diselidiki dengan saksama

berkongsi