keldai hendak dijadikan kuda

Maksud: Orang bodoh hendak dianggap (dijadikan) orang pandai

berkongsi