kelas satu

Maksud: Tempat duduk yang paling baik

berkongsi