keluar tak mengganjilkan masuk tak menggenapkan

Maksud: Hal (orang) yang tidak mendapat perhatian dalam masyarakat

berkongsi