keluarga sedarah

Maksud: Sanak saudara yang bertalian darah

berkongsi