kembali asal

Maksud: Kembali kepada keadaan sebenar

berkongsi