kemarau setahun rosak oleh hujan sepagi

Maksud: Kebaikan yang banyak hilang kerana kesalahan yang sedikit.

berkongsi