kerbau tak berkandang seladang

Maksud: Dua bangsa yang tidak dapat bercampur kerana berlainan adat

berkongsi