kering kerontang

Maksud: Kering sekali, kering kelontang

berkongsi