kering kelontang

Maksud: Kering sekali

berkongsi