keris panjang berkeluk, ke mana dibawa ke mana elok

Maksud: Orang yang boleh dipergunakan untuk sebarang tujuan

berkongsi