kerja raja dijunjung, kerja kita dikelek

Maksud: Lebih mementingkan kerja orang lain daripada kerja sendiri

berkongsi